Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Danmark-Helsingør: Rengørings- og sanitetstjenester 2014/S 212-375566Rengørings- og sanitetstjenester

Nærværende udbud vedrører indkøb af rengøring på ca. 25 % af kommunens skoler og institutioner samt administrative bygninger etc. I alt ca. 21 lokaliteter.

Der er tale om daglig rengøring, grundig rengøring samt periodisk rengøring. Serviceopgaver er relateret til rengøringen og omfatter f.eks. opfyldning af papirartikler, sprit, sæbe, tømning af affaldsspande, mm.

Område: Helsingør/Snekkersten, ca. 52 000 m² fordelt på ca. 21 lokaliteter.

Kontraktens løbetid: 1.3.2015-28.2.2019.

Helsingør Kommune har som option mulighed for en kontraktforlængelse på op til 2*12 måneder på uændrede vilkår.

Den udbudte rengøringsydelse bliver på nuværende tidspunkt udført af kommunalt ansatte medarbejdere.

Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven) finder anvendelse.

Der vil desuden skulle afgives tilbud på materiel, som Kommunen ønsker prissat med henblik på overdragelse til Tilbudsgiver. Der afgives ikke kontrolbud.

Procedure:

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/47473753.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn dokument 1 (04-11-2014) Luk dokument 1 (04-11-2014)
Titel Danmark-Helsingør: Rengørings- og sanitetstjenester 2014/S 212-375566
Kort beskrivelse

Rengørings- og sanitetstjenester

Nærværende udbud vedrører indkøb af rengøring på ca. 25 % af kommunens skoler og institutioner samt administrative bygninger etc. I alt ca. 21 lokaliteter.

Der er tale om daglig rengøring, grundig rengøring samt periodisk rengøring. Serviceopgaver er relateret til rengøringen og omfatter f.eks. opfyldning af papirartikler, sprit, sæbe, tømning af affaldsspande, mm.

Område: Helsingør/Snekkersten, ca. 52 000 m² fordelt på ca. 21 lokaliteter.

Kontraktens løbetid: 1.3.2015-28.2.2019.

Helsingør Kommune har som option mulighed for en kontraktforlængelse på op til 2*12 måneder på uændrede vilkår.

Den udbudte rengøringsydelse bliver på nuværende tidspunkt udført af kommunalt ansatte medarbejdere.

Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven) finder anvendelse.

Der vil desuden skulle afgives tilbud på materiel, som Kommunen ønsker prissat med henblik på overdragelse til Tilbudsgiver. Der afgives ikke kontrolbud.

Procedure:

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/47473753.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Helsingør Kommune
Stengade 59
Mercell
3000
Helsingør
DANMARK

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://permalink.mercell.com/47473753.aspx

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://permalink.mercell.com/47473753.aspx

Yderligere oplysninger fås her:
Helsingør Kommune
Stengade 59
Mercell
3000
Helsingør
DANMARK

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Helsingør Kommune
Stengade 59
Mercell
3000
Helsingør
DANMARK

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Mercell Danmark A/S
Via permalink herunder
Arne Bøgh Drasbæk
5000
Odense C
DANMARK

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Rengøring i Helsingør Kommune 2014.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Helsingør Kommune.

NUTS-kode

DK013

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Nærværende udbud vedrører indkøb af rengøring på ca. 25 % af kommunens skoler og institutioner samt administrative bygninger etc. I alt ca. 21 lokaliteter.

Der er tale om daglig rengøring, grundig rengøring samt periodisk rengøring. Serviceopgaver er relateret til rengøringen og omfatter f.eks. opfyldning af papirartikler, sprit, sæbe, tømning af affaldsspande, mm.

Område: Helsingør/Snekkersten, ca. 52 000 m² fordelt på ca. 21 lokaliteter.

Kontraktens løbetid: 1.3.2015-28.2.2019.

Helsingør Kommune har som option mulighed for en kontraktforlængelse på op til 2*12 måneder på uændrede vilkår.

Den udbudte rengøringsydelse bliver på nuværende tidspunkt udført af kommunalt ansatte medarbejdere.

Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven) finder anvendelse.

Der vil desuden skulle afgives tilbud på materiel, som Kommunen ønsker prissat med henblik på overdragelse til Tilbudsgiver. Der afgives ikke kontrolbud.

Procedure:

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/47473753.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til http://www.mercell.dk/ indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90900000
,
90910000
,
90911100

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms: 42 000 000 DKK

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner: 2 optioner a 12 måneder.

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Påbegyndelse 1.3.2015. Færdiggørelse 28.2.2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Leverandøren skal stille sikkerhed overfor Kommunen via anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab inden den 1.4.2015. Sikkerhedsstillelsen udgør 5 procent af 1. års vederlag.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Underskrevet tro og love-erklæring om, at Tilbudsgiver ikke opfylder nogle af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og stk. 2, jf. Skema a Underskrevet tro og love-erklæring om, at Tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK, jf. Skema b.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Nøgletal i udfyldt stand for de seneste 3 disponible regnskabsår, jf. skema c. Har en Tilbudsgiver eksisteret i mindre end 3 år, skal nøgletal oplyses for samtlige af Tilbudsgivers tilgængelige regnskabsår.

Tilbudsgiver skal senest i forbindelse med Kontraktens underskrivelse fremsende seneste godkendte regnskab til Kommunen til verifikation af de opgivne oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Tilbudsgiver skal have en soliditetgrad på minimum 20 ved sidste regnskabsaflæggelse og efterfølgende.

Tilbudsgiver skal have en omsætning på minimum 40 000 000 DKK det seneste regnskabsår.

Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum 5 000 000 DKK efter seneste regnskabsaflæggelse.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Referenceliste med referencer for tilsvarende leverancer som den udbudte for de seneste 3 år, jf. Skema d.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have min. én referencekunde inden for de seneste 3 år på en tilsvarende opgave med et rengøringsareal på minimum 52 000 m².

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

14/23859

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

10.12.2014 - 13:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse
VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

— Der afgives ikke kontrolbud.

— Virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser finder anvendelse.

— Såfremt der er tale om et konsortium skal personen der underskriver tilbuddet have fuldmagt fra de andre deltagere i konsortiet. Såfremt der er tale om et konsortium, der afgiver tilbud, kan skema e benyttes.

Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige Tilbudsgivere, skal de i konsortiet deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som Kommunen med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for tilbuddet og eventuel kontrakt. Se endvidere for yderligere oplysninger vedr. konsortier på Konkurrencestyrelsens hjemmeside: http://www.kfst.dk/

— Tilbudsgiver kan basere sig på den økonomiske/finansielle/tekniske formåen hos en anden/andre virksomhed(er), som agtes benyttet i forbindelse med den konkrete opgave. Dette gælder uanset den juridiske karakter af forbindelsen mellem virksomhederne. I så fald skal virksomheden udover ovennævnte for egen kapacitet og personlige forhold godtgøre over for Kommunen, at virksomheden virkelig råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge erklæring for de nævnte virksomheders forpligtelser i denne henseende jf. Skema f.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000
+45 33307799

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. 1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000
+45 41715100

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

30.10.2014

Annonceret 04-11-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 10-12-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Helsingør Kommune
Adresse Stengade 59
3000
Helsingør
CPV kode 90900000-6 - Rengørings- og sanitetstjenester
90910000-9 - Rengøring
90911100-7 - Rengøring af lokaler
Udbudsform Offentligt udbud