Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

DK-Valby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 91-150700It-tjenester

Københavns Kommune (KK) har besluttet, at fremtidig webudvikling i kommunen som udgangspunkt skal baseres på Drupal.

Da KK har en række eksisterende løsninger på Drupal, som lever sideløbende med eksisterende intranet KKnet, samt på den borgervendte løsning kk.dk, ønsker KK faglig støtte til at udvide Drupal platformen til at udgøre det nye Content Management Framework (CMF) for web content generelt i KK.

KK skal bruge kompetencer til at udforme, skabe, vedligeholde og udbygge Drupal som webplatform, samt migrere eksisterende indhold til denne.

Rammeaftalen forventes på den korte bane som minimum at komme til at indeholde to kendte hovedelementer, der forventligt vil køre mere eller mindre forskudt i tid:

1. Drupal fundament for KK: Ny intranetplatform. Total migrering af eksisterende intranet (KKnet), der baserer sig på CMMS 2002.

2. Ny borgervendt platform. Total migrering af den borgervendte webplatform (kk.dk), der pt. baserer sig på Sitecore version 5.3.2 (under gradvis opgradering til 6.5)

Hovedelementerne kan bl.a. komme til at omfatte nedenstående (mange af disse delelementer bearbejdes naturligvis i tæt samarbejde med kunden på workshops o.l.):

— Planlægning og opbygning af kernestrukturen i den nye Drupal platform.

— Planlægning og opbygning af kernestruktur for workflows og selvbetjening i den nye Drupal platform.

— Planlægning af kernestruktur og standarder ud fra kommende ønsker til avanceret funktionalitet på den nye Drupal intranet platform. Herunder særligt omkring øget personalisering og mere avancerede fagsystem-integrationer og workflows.

— Medvirke til at sikre, at der sker optimal deling af fællesfunktionalitet og synergier mellem de to platforme KKnet og KK.dk.

— Støtte til bearbejdning af KK webstrategi ud fra Drupals muligheder.

— Plan for migrering af eksisterende indhold til den nye struktur.

— Støtte til opbygning af kundens kompetencer inden for Drupal bredt.

— Støtte til opsætning af test og driftsmiljø. Herunder organisation for kunden omkring dette.

— Støtte til udarbejdelse af best practice og standarder for brug af Drupal i KK.

— Støtte til uddannelse af kundens interessenter på forskellige niveauer i Drupal.

— Støtte til at blive en del af open source fællesskabet nationalt såvel som internationalt. Herunder genbrug i projektet af andres kode og erfaringer, samt deling af egen kode og erfaringer.

Ud over de to p.t. kendte hovedopgaver, vil der forventligt løbende komme enkeltprojekter under rammeaftalen af mere eller mindre kompleks grad.

KK drifter selv dele af webløsningerne i kommunen, men drift af de i rammeaftalen indeholdte elementer kan blive udbudt som option.

I forhold til kommende leverandører forventer KK, at del af projektteams (herunder nøglepersoner) fysisk placeres på kundens lokation under de forskellige leverancer. Dette vil evt. også gøre sig gældende ift. anmodninger om støtte til support og applikationsdrift før, under og efter leverancer.

I forhold til opgavernes type og kompleksitet er KK bevidst om, at der ikke nødvendigvis er mange direkte sammenlignelige referencer i Danmark på Drupal platformen. Det væsentligste er derfor Drupal-referencer, der afspejler arbejde med typemæssigt lignende projekter i komplekse politiske organisationer, der ikke har specielt høj modenhed ift. især governance.

Det er derfor væsentligt, at kommende leverandører forstår den organisatoriske udfordring, samt evner at styre et komplekst projekt sikkert i havn under disse forudsætninger.

Åbn dokument 1 (12-05-2012) Luk dokument 1 (12-05-2012)
Titel DK-Valby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 91-150700
Kort beskrivelse

It-tjenester

Københavns Kommune (KK) har besluttet, at fremtidig webudvikling i kommunen som udgangspunkt skal baseres på Drupal.

Da KK har en række eksisterende løsninger på Drupal, som lever sideløbende med eksisterende intranet KKnet, samt på den borgervendte løsning kk.dk, ønsker KK faglig støtte til at udvide Drupal platformen til at udgøre det nye Content Management Framework (CMF) for web content generelt i KK.

KK skal bruge kompetencer til at udforme, skabe, vedligeholde og udbygge Drupal som webplatform, samt migrere eksisterende indhold til denne.

Rammeaftalen forventes på den korte bane som minimum at komme til at indeholde to kendte hovedelementer, der forventligt vil køre mere eller mindre forskudt i tid:

1. Drupal fundament for KK: Ny intranetplatform. Total migrering af eksisterende intranet (KKnet), der baserer sig på CMMS 2002.

2. Ny borgervendt platform. Total migrering af den borgervendte webplatform (kk.dk), der pt. baserer sig på Sitecore version 5.3.2 (under gradvis opgradering til 6.5)

Hovedelementerne kan bl.a. komme til at omfatte nedenstående (mange af disse delelementer bearbejdes naturligvis i tæt samarbejde med kunden på workshops o.l.):

— Planlægning og opbygning af kernestrukturen i den nye Drupal platform.

— Planlægning og opbygning af kernestruktur for workflows og selvbetjening i den nye Drupal platform.

— Planlægning af kernestruktur og standarder ud fra kommende ønsker til avanceret funktionalitet på den nye Drupal intranet platform. Herunder særligt omkring øget personalisering og mere avancerede fagsystem-integrationer og workflows.

— Medvirke til at sikre, at der sker optimal deling af fællesfunktionalitet og synergier mellem de to platforme KKnet og KK.dk.

— Støtte til bearbejdning af KK webstrategi ud fra Drupals muligheder.

— Plan for migrering af eksisterende indhold til den nye struktur.

— Støtte til opbygning af kundens kompetencer inden for Drupal bredt.

— Støtte til opsætning af test og driftsmiljø. Herunder organisation for kunden omkring dette.

— Støtte til udarbejdelse af best practice og standarder for brug af Drupal i KK.

— Støtte til uddannelse af kundens interessenter på forskellige niveauer i Drupal.

— Støtte til at blive en del af open source fællesskabet nationalt såvel som internationalt. Herunder genbrug i projektet af andres kode og erfaringer, samt deling af egen kode og erfaringer.

Ud over de to p.t. kendte hovedopgaver, vil der forventligt løbende komme enkeltprojekter under rammeaftalen af mere eller mindre kompleks grad.

KK drifter selv dele af webløsningerne i kommunen, men drift af de i rammeaftalen indeholdte elementer kan blive udbudt som option.

I forhold til kommende leverandører forventer KK, at del af projektteams (herunder nøglepersoner) fysisk placeres på kundens lokation under de forskellige leverancer. Dette vil evt. også gøre sig gældende ift. anmodninger om støtte til support og applikationsdrift før, under og efter leverancer.

I forhold til opgavernes type og kompleksitet er KK bevidst om, at der ikke nødvendigvis er mange direkte sammenlignelige referencer i Danmark på Drupal platformen. Det væsentligste er derfor Drupal-referencer, der afspejler arbejde med typemæssigt lignende projekter i komplekse politiske organisationer, der ikke har specielt høj modenhed ift. især governance.

Det er derfor væsentligt, at kommende leverandører forstår den organisatoriske udfordring, samt evner at styre et komplekst projekt sikkert i havn under disse forudsætninger.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Kommune, Koncernservice
Ottiliavej 1
Koncernservice
Andreas Hare
2500
Valby
DANMARK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://http//www.kk.dk/udbud

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Rammeaftale vedrørende web-udvikling i Københavns Kommune.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København.

DANMARK.

NUTS-kode

DK011

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale

Rammeaftale med flere aktører

Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 5

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 35 000 000,00 og 50 000 000,00 DKK

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Københavns Kommune (KK) har besluttet, at fremtidig webudvikling i kommunen som udgangspunkt skal baseres på Drupal.

Da KK har en række eksisterende løsninger på Drupal, som lever sideløbende med eksisterende intranet KKnet, samt på den borgervendte løsning kk.dk, ønsker KK faglig støtte til at udvide Drupal platformen til at udgøre det nye Content Management Framework (CMF) for web content generelt i KK.

KK skal bruge kompetencer til at udforme, skabe, vedligeholde og udbygge Drupal som webplatform, samt migrere eksisterende indhold til denne.

Rammeaftalen forventes på den korte bane som minimum at komme til at indeholde to kendte hovedelementer, der forventligt vil køre mere eller mindre forskudt i tid:

1. Drupal fundament for KK: Ny intranetplatform. Total migrering af eksisterende intranet (KKnet), der baserer sig på CMMS 2002.

2. Ny borgervendt platform. Total migrering af den borgervendte webplatform (kk.dk), der pt. baserer sig på Sitecore version 5.3.2 (under gradvis opgradering til 6.5)

Hovedelementerne kan bl.a. komme til at omfatte nedenstående (mange af disse delelementer bearbejdes naturligvis i tæt samarbejde med kunden på workshops o.l.):

— Planlægning og opbygning af kernestrukturen i den nye Drupal platform.

— Planlægning og opbygning af kernestruktur for workflows og selvbetjening i den nye Drupal platform.

— Planlægning af kernestruktur og standarder ud fra kommende ønsker til avanceret funktionalitet på den nye Drupal intranet platform. Herunder særligt omkring øget personalisering og mere avancerede fagsystem-integrationer og workflows.

— Medvirke til at sikre, at der sker optimal deling af fællesfunktionalitet og synergier mellem de to platforme KKnet og KK.dk.

— Støtte til bearbejdning af KK webstrategi ud fra Drupals muligheder.

— Plan for migrering af eksisterende indhold til den nye struktur.

— Støtte til opbygning af kundens kompetencer inden for Drupal bredt.

— Støtte til opsætning af test og driftsmiljø. Herunder organisation for kunden omkring dette.

— Støtte til udarbejdelse af best practice og standarder for brug af Drupal i KK.

— Støtte til uddannelse af kundens interessenter på forskellige niveauer i Drupal.

— Støtte til at blive en del af open source fællesskabet nationalt såvel som internationalt. Herunder genbrug i projektet af andres kode og erfaringer, samt deling af egen kode og erfaringer.

Ud over de to p.t. kendte hovedopgaver, vil der forventligt løbende komme enkeltprojekter under rammeaftalen af mere eller mindre kompleks grad.

KK drifter selv dele af webløsningerne i kommunen, men drift af de i rammeaftalen indeholdte elementer kan blive udbudt som option.

I forhold til kommende leverandører forventer KK, at del af projektteams (herunder nøglepersoner) fysisk placeres på kundens lokation under de forskellige leverancer. Dette vil evt. også gøre sig gældende ift. anmodninger om støtte til support og applikationsdrift før, under og efter leverancer.

I forhold til opgavernes type og kompleksitet er KK bevidst om, at der ikke nødvendigvis er mange direkte sammenlignelige referencer i Danmark på Drupal platformen. Det væsentligste er derfor Drupal-referencer, der afspejler arbejde med typemæssigt lignende projekter i komplekse politiske organisationer, der ikke har specielt høj modenhed ift. især governance.

Det er derfor væsentligt, at kommende leverandører forstår den organisatoriske udfordring, samt evner at styre et komplekst projekt sikkert i havn under disse forudsætninger.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 35 000 000,00 og 50 000 000,00 DKK

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner: Drift af løsningerne.

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2

Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:

måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der henvises til udbudsbetingelserne.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsbetingelserne.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører; et konsortium, skal deltagerne påtage sig solidarisk, ubetinget og direkte hæftelse og udpege en fælles befuldmægtieget blandt de solidarisk hæftende deltagere. Oplysningnerne i pkt. III.2 skal afgives for hver enkelt virksomhed, der deltager i konsortiet.Ved udvælgelsen til prækvalifikation vil konsortiets samlede egnethed blive taget i betragtning. Der henvises i øvrigt til udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2 og 3, samt artikel 48, stk. 3 og 4.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysning om firmanavn, CVR-nummer, adresse samt e-mail adresse.

2) Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.

3) Tro- og loveerklæring om at virksomheden ikke befinder sig under omstændigheder som beskrevet i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c, e og f.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Fremlæggelse af virksomhedens revisionspåtegnede balance for de sneste tre tilgængelie regnskabsår.

5) Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i forbindelse med sådanne tjenesteydelser, som aftalen vedrøer, de seneste tre tilgængelige regnskabsår.

6) Bevis for (i form af kopi af relevante dele af police med tilhørende kvittering for betaling) eller erklæring om relevante erhvervsansvarsforsikringer samt oplysning om den samlede dækning.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

7) Forelæggelse af en liste over de betydeligste tjenesteydelser af lignende eller tilsvarende karakter eller kompleksitet, der er udført i løbet af de seneste 3 år, med angivelse af tidspunkter, økonomisk værdi samt de offentlige eller private modtagere af de leverede tjenesteydelser.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Begrænset

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 7: og største antal 9

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil primært ske ved en vurdering af, hvilke ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer fra lignende opgaver, som oplyst i pkt. III.2.3.

IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

7.6.2012 - 12:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Bilagsmateriale kan fremsendes på dansk eller engelsk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævn for Udbud
Kampmannsgade 1
1780
København
DANMARK
+45 33307700

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbudsprocedure skal indgives til Klagenævnet for Udbud i hht. § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. som følger:

1) KLage over prækvalifikations beslutninger: 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificerede, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

2) Klage over øvrige beslutninger: 6 måneder efterordregiver har offentlig gjort en bekendtgørelse i den Europæiske Uniions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

7.5.2012

Deadline 07-06-2012 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Københavns Kommune, Koncernservice
Adresse Ottiliavej 1
2500
Valby
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Begrænset udbud