Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Levering af rednings-/beredskabsbåd med tilhørende trailer til landevejstransport

Levering af :
- 1 stk. rednings/beredskabsbåd
- 1 stk. trailer til landevejstransport


Båden, som beskrives i kravspecifikation, dækker over en båd med tilhørende trailer til landevejstransport, til løsning af Beredskabsstyrelsens opgaver på vandet, kystnært.

Hovedopgaven for rednings-/beredskabsbåden er:

- At kunne assistere ved de kommunale redningsberedskabs indsatser i søer, moser, åer og vandløb, samt være en del af det kystnære SAR-beredskab.

- At kunne medvirke ved bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening i de kystnære dele af søterritoriet.

- At kunne medvirke ved politiets bjærgningsopgaver.

Sekundære opgaver er:

- At kunne assistere øvrige myndigheder, herunder politiet, med myndighedsansvar på havet.

- Båden forventes primært indsat indenfor Beredskabsstyrelsen Bornholm (BRSB) dækningsområde, men må forventes ved planlagte eller større hændelser uden for BRSB dækningsområde, at skulle kunne assistere på landsplan.

Leverancen skal leveres til:
Beredskabsstyrelsen Bornholm
Rønnevej 1-3
3770 Allinge
Danmark

Der henvises til vedhæftet udbudsmateriale for yderligere oplysninger om det udbudte, samt information om leveringsbetingelser.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-08-2013) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-08-2013)
Titel Levering af rednings-/beredskabsbåd med tilhørende trailer til landevejstransport
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Levering af :
- 1 stk. rednings/beredskabsbåd
- 1 stk. trailer til landevejstransport


Båden, som beskrives i kravspecifikation, dækker over en båd med tilhørende trailer til landevejstransport, til løsning af Beredskabsstyrelsens opgaver på vandet, kystnært.

Hovedopgaven for rednings-/beredskabsbåden er:

- At kunne assistere ved de kommunale redningsberedskabs indsatser i søer, moser, åer og vandløb, samt være en del af det kystnære SAR-beredskab.

- At kunne medvirke ved bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening i de kystnære dele af søterritoriet.

- At kunne medvirke ved politiets bjærgningsopgaver.

Sekundære opgaver er:

- At kunne assistere øvrige myndigheder, herunder politiet, med myndighedsansvar på havet.

- Båden forventes primært indsat indenfor Beredskabsstyrelsen Bornholm (BRSB) dækningsområde, men må forventes ved planlagte eller større hændelser uden for BRSB dækningsområde, at skulle kunne assistere på landsplan.

Leverancen skal leveres til:
Beredskabsstyrelsen Bornholm
Rønnevej 1-3
3770 Allinge
Danmark

Der henvises til vedhæftet udbudsmateriale for yderligere oplysninger om det udbudte, samt information om leveringsbetingelser.
Annonceret 23-07-2013 kl. 15.10
Deadline 26-08-2013 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Dokumenter
Ordregiver Beredskabsstyrelsen
Skønnet kontraktsum 800000 DKK
Adresse Datavej 16
3460
Birkerød
WWW: www.brs.dk
CPV kode 34521400-9 - Redningsbåde
34520000-8 - Både
34521000-5 - Specialiserede både
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Mikkel Bjerregaard Jensen
Kontakt E-mail: mibj@brs.dk
Telefon: +45 45906403
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[20-08-2013 12:57:26]
Der er uploadet svar på spørgsmålene fra leverandørerne.

Der er ikke på den baggrund lavet ændringer i kravspecifikationen

Åbn tidligere version 23-07-2013 Luk tidligere version 23-07-2013
Titel Levering af rednings-/beredskabsbåd med tilhørende trailer til landevejstransport
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Levering af :
- 1 stk. rednings/beredskabsbåd
- 1 stk. trailer til landevejstransport


Båden, som beskrives i kravspecifikation, dækker over en båd med tilhørende trailer til landevejstransport, til løsning af Beredskabsstyrelsens opgaver på vandet, kystnært.

Hovedopgaven for rednings-/beredskabsbåden er:

- At kunne assistere ved de kommunale redningsberedskabs indsatser i søer, moser, åer og vandløb, samt være en del af det kystnære SAR-beredskab.

- At kunne medvirke ved bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening i de kystnære dele af søterritoriet.

- At kunne medvirke ved politiets bjærgningsopgaver.

Sekundære opgaver er:

- At kunne assistere øvrige myndigheder, herunder politiet, med myndighedsansvar på havet.

- Båden forventes primært indsat indenfor Beredskabsstyrelsen Bornholm (BRSB) dækningsområde, men må forventes ved planlagte eller større hændelser uden for BRSB dækningsområde, at skulle kunne assistere på landsplan.

Leverancen skal leveres til:
Beredskabsstyrelsen Bornholm
Rønnevej 1-3
3770 Allinge
Danmark

Der henvises til vedhæftet udbudsmateriale for yderligere oplysninger om det udbudte, samt information om leveringsbetingelser.
Annonceret 23-07-2013 kl. 15.10
Deadline 26-08-2013 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Dokumenter
Ordregiver Beredskabsstyrelsen
Skønnet kontraktsum 800000 DKK
Adresse Datavej 16
3460
Birkerød
WWW: www.brs.dk
CPV kode 34521400-9 - Redningsbåde
34520000-8 - Både
34521000-5 - Specialiserede både
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Mikkel Bjerregaard Jensen
Kontakt E-mail: mibj@brs.dk
Telefon: +45 45906403