Nyheder

I EU-udbud finder du gældende tilbudsfrist med klokkeslæt i udbudsbekendtgørelsen med evt. ændringer under udbudsdetaljer.
Udbudstype Titel Ordregiver Leveringssted SMV venligt Annonceret Tilbudsfrist    
EU-udbud Jobsøgningstjenester 2017/S 225-469141 Fredericia Kommune Sydjylland 23-11-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:01:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 225-469422 Energinet DANMARK, Sydjylland 23-11-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 09:00:00 GMT
EU-udbud Diverse former for ingeniørvirksomhed 2017/S 225-469861 Ørsted Wind Power A/S 23-11-2017 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension 2017/S 225-469138 Sund og Bælt Holding A/S DANMARK, Hovedstaden, Sjælland 23-11-2017 05-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(42 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 05 Jan 2018 13:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelseskontrakt om arealovervågningstjenester under Copernicus — udarbejdelse af Corine om arealdække for referenceåret 2018 (CLC2018) for Danmark, Letland, Schweiz og landene på det vestlige Balkan 2017/S 225-467583 Det Europæiske Miljøagentur Byen København 23-11-2017 12-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(49 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 12 Jan 2018 16:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 225-467599 Himmerland Boligforening Nordjylland 23-11-2017 22-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 22 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Røntgenapparatur 2017/S 225-467883 Region Nordjylland DANMARK 23-11-2017 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Udvikling af programmel til internet og intranet 2017/S 225-467991 Skatteministeriet Hovedstaden 23-11-2017 03-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(40 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 03 Jan 2018 13:00:00 GMT
EU-udbud Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling 2017/S 225-467992 Fredensborg Kommune Nordsjælland 23-11-2017 05-02-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(73 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 05 Feb 2018 12:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 225-468448 AARHUS UNIVERSITET DANMARK 23-11-2017 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 225-468450 Amgros I/S DANMARK 23-11-2017 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Polymerase-kædereaktion (PCR) 2017/S 225-468451 Region Hovedstaden Hovedstaden 23-11-2017 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Persontransport, ikke rutekørsel 2017/S 225-468591 Vejle Kommune // CVR:29189900 Sydjylland 23-11-2017 22-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 22 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S 225-468595 Region Sjælland Sjælland 23-11-2017 22-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 22 Dec 2017 08:00:00 GMT
EU-udbud Skovning og transport 2017/S 225-468618 Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland 23-11-2017 03-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(40 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 03 Jan 2018 10:00:00 GMT
EU-udbud Skovning og transport 2017/S 225-468622 Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland 23-11-2017 03-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(40 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 03 Jan 2018 10:00:00 GMT
EU-udbud Rensning og tømning af nedløbsbrønde 2017/S 225-468630 Slagelse Kommune DANMARK 23-11-2017 12-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(49 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 12 Jan 2018 12:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring 2017/S 225-469220 GREVE KOMMUNE Østsjælland 23-11-2017 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Naturgas 2017/S 225-469222 Indkøbsfællesskabet IFIRS DANMARK 23-11-2017 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Kabler, tråd og hermed beslægtede varer 2017/S 225-469303 Energinet DANMARK 23-11-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Våben, ammunition og tilbehør dertil 2017/S 225-469652 Forsvarets Materieltjeneste DEUTSCHLAND 23-11-2017 Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde 2017/S 224-465167 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Byen København 22-11-2017 Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Diverse transportudstyr og reservedele 2017/S 224-465491 Region Hovedstaden Hovedstaden 22-11-2017 30-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(36 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Sat, 30 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Pumper 2017/S 224-465600 Hovedstadens Beredskab I/S Byen København 22-11-2017 21-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 21 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Scannere 2017/S 224-465618 Rigspolitiet Hovedstaden 22-11-2017 08-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(45 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 08 Jan 2018 12:00:00 GMT
EU-udbud Maskiner og apparatur til prøvning og måling 2017/S 224-465991 Københavns Universitet // CVR:29979812 Hovedstaden 22-11-2017 Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2017/S 224-465997 Region Syddanmark DANMARK, Sydjylland 22-11-2017 Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne 2017/S 224-465999 Region Midtjylland Midtjylland 22-11-2017 Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed 2017/S 224-466316 Region Hovedstaden Hovedstaden 22-11-2017 07-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Ingeniørvirksomhed 2017/S 224-466325 Vejdirektoratet DANMARK 22-11-2017 09-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(46 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 09 Jan 2018 11:00:00 GMT
EU-udbud Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S 224-466332 Danmarks Tekniske Universitet — DTU Hovedstaden 22-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning i forbindelse med byggeri 2017/S 224-466339 Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb Byen København 22-11-2017 21-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 21 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger 2017/S 224-466344 Slots- og Kulturstyrelsen Hovedstaden, Nordsjælland, Sjælland 22-11-2017 21-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 21 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring af lokaler 2017/S 224-466349 Boligforeningen Århus Omegn Østjylland 22-11-2017 21-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 21 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Forlystelser, kultur og sport 2017/S 224-466352 Danmarks Tekniske Universitet — DTU Hovedstaden 22-11-2017 22-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 22 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Forsikringstjenester 2017/S 224-466367 Søllerød Almene Boligselskab Sjælland 22-11-2017 25-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(63 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 25 Jan 2018 23:30:00 GMT
EU-udbud Afhentning af vasketøj 2017/S 224-466371 Odsherred Kommune Vest- og Sydsjælland 22-11-2017 22-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 22 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Datatjenester 2017/S 224-466795 Skatteministeriet Hovedstaden 22-11-2017 Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Drift af kantiner 2017/S 224-466823 Arbejdstilsynet Byen København 22-11-2017 21-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 21 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Vagttjenester 2017/S 224-466827 Køge Kommune Sjælland 22-11-2017 22-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 22 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Motorkøretøjsforsikring 2017/S 224-466944 Energinet DANMARK 22-11-2017 20-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Servere 2017/S 224-467317 Haderslev Kommune 22-11-2017 Leverandør er valgt Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Vacciner 2017/S 224-465967 Statens Serum Institut Hovedstaden 22-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S 224-467329 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse DANMARK 22-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 08:00:00 GMT
EU-udbud Diverse former for ingeniørvirksomhed 2017/S 224-467474 Ørsted Wind Power A/S 22-11-2017 Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Personbiler 2017/S 224-465969 Randers Kommune Østjylland 22-11-2017 15-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(52 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 15 Jan 2018 11:00:00 GMT
EU-udbud Legepladsudstyr 2017/S 224-465964 Randers Kommune DANMARK 22-11-2017 28-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 11:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Kostumeproduktion til Det Kongelige Teaters skræddersal Kulturministeriet, Departementet DANMARK SMV venligt 21-11-2017 06-12-2017 kl. 12.00
(12 dage og 14.5 timer tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 14:00:00 GMT Wed, 06 Dec 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Innovative læringsmiljøer til Vrå Skole Hjørring Kommune Nordjylland 21-11-2017 21-12-2017 kl. 12.00
(27 dage og 14.5 timer tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 12:46:57 GMT Thu, 21 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2017/S 223-463728 Slagelse Kommune Sjælland 21-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Vedligeholdelse af elevatorer 2017/S 223-463834 Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S DANMARK 21-11-2017 15-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(21 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 15 Dec 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Hjemmehjælp 2017/S 223-464427 ALLERØD KOMMUNE DANMARK 21-11-2017 Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Vejvedligeholdelse 2017/S 223-462952 Faaborg-Midtfyn Kommune Fyn 21-11-2017 01-02-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(69 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 01 Feb 2018 10:30:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S 223-463004 Nordborg Andelsboligforening, Havnbjerg afd. 13 Sydjylland 21-11-2017 20-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 20 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 223-463007 Himmerland Boligforening Nordjylland 21-11-2017 22-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 22 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 223-463010 Syddansk Erhvervsskole Syddanmark 21-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter 2017/S 223-463015 Nyt Aalborg Universitetshospital Nordjylland 21-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 00:01:00 GMT
EU-udbud Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter 2017/S 223-463017 Nyt Aalborg Universitetshospital Nordjylland 21-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 00:01:00 GMT
EU-udbud Edb-maskiner og -artikler 2017/S 223-463312 Ministry of Foreign Affairs of Denmark DANMARK 21-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2017/S 223-463315 Assens Kommune Fyn 21-11-2017 15-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(52 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 15 Jan 2018 12:00:00 GMT
EU-udbud Hjælpemidler til handicappede 2017/S 223-463345 Norddjurs Kommune (tovholder) Midtjylland, Nordjylland 21-11-2017 21-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 21 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Personbiler 2017/S 223-463349 Egedal kommune Københavns omegn 21-11-2017 02-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(39 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 02 Jan 2018 12:00:00 GMT
EU-udbud Madrasser 2017/S 223-463357 Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Nordjylland 21-11-2017 22-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 22 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til immunanalyse 2017/S 223-463361 Region Hovedstaden DANMARK 21-11-2017 20-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 20 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Køkkenudstyr 2017/S 223-463377 HELSINGØR KOMMUNE // CVR:64502018 Nordsjælland, Bornholm 21-11-2017 03-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(40 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 03 Jan 2018 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2017/S 223-463380 Region Hovedstaden DANMARK, Hovedstaden 21-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 223-463836 Aarhus Kommune Østjylland 21-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Vedligeholdelse af arealer 2017/S 223-464038 Faaborg-Midtfyn Kommune, By, Land og Kultur Fyn 21-11-2017 16-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(53 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 16 Jan 2018 17:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 223-464455 SOLRØD KOMMUNE Østsjælland 21-11-2017 Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 223-464456 SOLRØD KOMMUNE Østsjælland 21-11-2017 Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 223-464457 SOLRØD KOMMUNE Østsjælland 21-11-2017 Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Personbiler 2017/S 223-464834 GLADSAXE KOMMUNE Københavns omegn 21-11-2017 12-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(49 dage tilbage)
Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 12 Jan 2018 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne TOURISMX - udvikling af visuel identitet og website DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271 DANMARK SMV venligt 20-11-2017 29-11-2017 kl. 12.00
(5 dage og 14.5 timer tilbage)
Mon, 20 Nov 2017 15:30:00 GMT Wed, 29 Nov 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Tønder Forsyning - Etablering af mekaniskventilation Tønder Forsyning A/S Syddanmark, Sydjylland 20-11-2017 04-12-2017 kl. 10.00
(10 dage og 12.5 timer tilbage)
Mon, 20 Nov 2017 08:41:05 GMT Mon, 04 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 222-460791 Himmerland Boligforening Nordjylland 18-11-2017 21-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 21 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Transportudstyr og transporthjælpemidler 2017/S 222-461114 Bornholms Regionskommune Bornholm 18-11-2017 20-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 20 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Lyslederforbindelser 2017/S 222-461748 Ringkøbing-Skjern Kommune Service og Digitalisering Vestjylland 18-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 16:00:00 GMT
EU-udbud Udvikling af programmel til beregnings- eller prognoseformål 2017/S 222-461751 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab Byen København 18-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 23:59:00 GMT
EU-udbud Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr 2017/S 222-462327 Banedanmark DANMARK 18-11-2017 12-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(49 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 12 Jan 2018 14:00:00 GMT
EU-udbud Vandrensningsapparater 2017/S 222-462335 VandCenter Syd as Fyn 18-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2017/S 222-462613 Statens Serum Institut 18-11-2017 Leverandør er valgt Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Militærsatellitter 2017/S 222-462731 The Danish Defence Acquisition and Logistics organization (DALO) DANMARK 18-11-2017 28-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S 222-462733 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse DANMARK 18-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 08:00:00 GMT
EU-udbud Chassiser 2017/S 222-461135 Hovedstadens Beredskab I/S Hovedstaden 18-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 222-461475 Amgros I/S DANMARK 18-11-2017 Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 222-461476 Amgros I/S DANMARK 18-11-2017 Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2017/S 222-461721 Nordkøb A/S Sjælland 18-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Indsamling af affald 2017/S 222-461728 Faxe Affald A/S Østsjælland 18-11-2017 22-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 22 Dec 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Ingeniørvirksomhed 2017/S 222-462155 Vejdirektoratet DANMARK 18-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Assurancemæglertjenester 2017/S 222-462127 DR DANMARK 18-11-2017 15-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 15 Dec 2017 23:59:00 GMT
EU-udbud Andre kilder til energiforsyning og -distribution 2017/S 222-462369 Eniig Forsyning A/S Midtjylland 18-11-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Ingeniørvirksomhed 2017/S 222-462181 Vejdirektoratet DANMARK 18-11-2017 06-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 06 Dec 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne RIMS - Procurement of Research Information Management System for Region Zealand Region Sjælland Sjælland 17-11-2017 13-12-2017 kl. 12.00
(19 dage og 14.5 timer tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 19:00:00 GMT Wed, 13 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed 2017/S 221-460527 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 17-11-2017 14-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 14 Dec 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S 221-458377 Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) DANMARK, Østjylland 17-11-2017 15-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(21 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 15 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 221-458437 Bygningsstyrelsen Vestjylland 17-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 221-458446 Boligselskabet AKB-København v. KAB Byen København 17-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 09:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til politiet 2017/S 221-458713 Rigspolitiet v/Center for Flåde- og Materielstyring DANMARK 17-11-2017 15-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(21 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 15 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Catering til andre virksomheder eller institutioner 2017/S 221-459253 Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen Byen København 17-11-2017 Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2017/S 221-459264 Vejdirektoratet DANMARK 17-11-2017 04-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(41 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 04 Jan 2018 12:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring af lokaler 2017/S 221-459346 Haderslev Handelsskole Sydjylland 17-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb 2017/S 221-459351 Danmarks Nationalbank Byen København 17-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Drift af kantiner 2017/S 221-459354 Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb Byen København 17-11-2017 08-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 08 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Opmåling af bygninger 2017/S 221-459360 FREDERIKSBERG KOMMUNE Hovedstaden 17-11-2017 22-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 22 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 221-459378 ØS Indsigt Ejerkredsen DANMARK 17-11-2017 21-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 21 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Tjenester ydet af praktiserende læger 2017/S 221-460005 Region Syddanmark Syddanmark 17-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Stærkstrømskabler 2017/S 221-460082 Trefor El-net A/S Syddanmark 17-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr 2017/S 221-459341 Københavns Kommune Hovedstaden 17-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Udbud af Strategisk Udviklingsplan for det udsatte boligområder Stengårdsvej i Esbjerg Esbjerg Kommune Syddanmark 16-11-2017 20-12-2017 kl. 23.59
(27 dage og 2.5 timer tilbage)
Thu, 16 Nov 2017 13:12:26 GMT Wed, 20 Dec 2017 23:59:00 GMT
EU-udbud Rammetjenesteydelseskontrakt om levering af it-rådgivning inden for softwareudvikling i Java og implementering af datastrømme til Det Europæiske Miljøagentur 2017/S 220-456371 Det Europæiske Miljøagentur Byen København 16-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 16:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 220-456431 Plus Bolig Nordjylland 16-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Husholdningsapparater 2017/S 220-456731 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Hovedstaden 16-11-2017 21-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 21 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Arbejder i forbindelse med anlæg af havn 2017/S 220-457784 Frederikshavn Havn Nordjylland 16-11-2017 Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Vejtransport 2017/S 220-457872 Nordjyllands Trafikselskab DANMARK, DANMARK, Nordjylland 16-11-2017 20-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 20 Dec 2017 16:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet 2017/S 220-456585 Region Hovedstaden — Center for Ejendomme Byen København 16-11-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 23:59:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Bevægelsesanalysesystem med inertial sensorer samt tilhørende hardware og software Professionshøjskolen Metropol DANMARK SMV venligt 15-11-2017 28-11-2017 kl. 12.00
(4 dage og 14.5 timer tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 14:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Tilbudsindhentning på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Syddjurs Kommune Midtjylland SMV venligt 15-11-2017 20-12-2017 kl. 12.00
(26 dage og 14.5 timer tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 11:40:00 GMT Wed, 20 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2017/S 219-454800 Region Hovedstaden DANMARK 15-11-2017 Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Iltudstyr 2017/S 219-454926 Region Midtjylland Midtjylland 15-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Gasser 2017/S 219-454938 Aalborg Universitet DANMARK 15-11-2017 14-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 14 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Massespektrometer 2017/S 219-455175 AARHUS UNIVERSITET DANMARK, Østjylland 15-11-2017 Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Bortskaffelse af aske 2017/S 219-455184 BIOFOS A/S Hovedstaden 15-11-2017 Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Rottebekæmpelse 2017/S 219-455412 Frederikshavn Kommune Nordjylland 15-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger 2017/S 219-455422 Boligselskabet Sjælland Sjælland 15-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2017/S 219-455459 Aarhus Kommune Østjylland 15-11-2017 14-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 14 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Konsultation og behandling hos medicinske specialister 2017/S 219-455469 Region Hovedstaden Hovedstaden 15-11-2017 06-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 06 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Kantinevirksomhed 2017/S 219-455850 AARHUS UNIVERSITET Østjylland 15-11-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Drift af kantiner 2017/S 219-455855 Frederikshavn Gymnasium & HF Nordjylland 15-11-2017 20-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 20 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Diverse belægningsarbejder 2017/S 219-455870 Københavns Lufthavne A/S Københavns omegn 15-11-2017 06-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 06 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Rekrutteringstjenester 2017/S 219-455791 Kriminalforsorgen DANMARK, Hovedstaden 15-11-2017 14-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 14 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S 219-454691 H. Skjøde Knudsen Fyn 15-11-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Hæmostatika 2017/S 219-454937 Region Nordjylland Nordjylland 15-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Mobilt røntgenapparat Professionshøjskolen Metropol DANMARK SMV venligt 14-11-2017 27-11-2017 kl. 12.00
(3 dage og 14.5 timer tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 12:30:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Installation af brandslukningsanlæg 2017/S 218-454155 Helsingør Kraftvarmeværk A/S Nordsjælland 14-11-2017 12-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 12 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S 218-452677 Middelfart Spildevand A/S Fyn 14-11-2017 12-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 12 Dec 2017 16:00:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2017/S 218-452825 Aarhus Kommune Østjylland 14-11-2017 Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 218-452907 Amgros I/S DANMARK 14-11-2017 20-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 20 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 218-452909 Amgros I/S DANMARK 14-11-2017 20-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 20 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2017/S 218-452911 Brabrand Boligforening Østjylland 14-11-2017 12-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 12 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør 2017/S 218-452914 Esbjerg Kommune Syddanmark 14-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Pc'er 2017/S 218-452927 University College Nordjylland Nordjylland 14-11-2017 12-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 12 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Partikelacceleratorer 2017/S 218-453262 Region Hovedstaden Byen København 14-11-2017 Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning i forbindelse med jordforurening 2017/S 218-453396 Region Hovedstaden Hovedstaden 14-11-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Finansielle tjenester og forsikringstjenester 2017/S 218-453406 Vejle Kommune // CVR:29189900 Sydjylland 14-11-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Specialiseret personbefordring ad vej 2017/S 218-453415 Langeland kommune Fyn 14-11-2017 12-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 12 Dec 2017 09:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2017/S 218-453422 Vejdirektoratet DANMARK 14-11-2017 15-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(21 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 15 Dec 2017 11:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 218-453458 Københavns Kommune Byen København 14-11-2017 13-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 13 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Hjemmehjælp 2017/S 218-453964 Holbæk Kommune Vest- og Sydsjælland 14-11-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 08:00:00 GMT
EU-udbud Vask og rensning 2017/S 218-453891 GLOSTRUP KOMMUNE Hovedstaden 14-11-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 10:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT-Hjørnet, Aarhus Universitet Aarhus Universitet // CVR:31119103 DANMARK SMV venligt 13-11-2017 11-12-2017 kl. 14.00
(17 dage og 16.5 timer tilbage)
Mon, 13 Nov 2017 12:51:46 GMT Mon, 11 Dec 2017 14:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Fairway expansion - dredging LINDØ port of ODENSE A/S // CVR:38437011 DANMARK SMV venligt 13-11-2017 05-12-2017 kl. 13.00
(11 dage og 15.5 timer tilbage)
Mon, 13 Nov 2017 12:00:00 GMT Tue, 05 Dec 2017 13:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Dog Mounted Sensor, Communication and Light Systems (DMSCLS) Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 13-11-2017 04-12-2017 kl. 13.00
(10 dage og 15.5 timer tilbage)
Mon, 13 Nov 2017 09:05:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler 2017/S 217-450664 Nordkøb A/S Sjælland 11-11-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Affaldscontainere og -spande 2017/S 217-451284 I/S Vestforbrænding Københavns omegn 11-11-2017 Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge-anlægsarbejde: affaldsbehandlingsanlæg 2017/S 217-451286 AVV I/S Nordjylland 11-11-2017 Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Anvisning af hospitalspersonale 2017/S 217-451300 Region Midtjylland Midtjylland 11-11-2017 Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Vedligeholdelse af have- og parkanlæg 2017/S 217-451311 Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Park og Vej Fyn 11-11-2017 Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring 2017/S 217-451351 Sund og Bælt Holding A/S Sjælland 11-11-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Ejendomsmæglervirksomhed på honorar- eller kontraktbasis 2017/S 217-451361 Bygningsstyrelsen DANMARK 11-11-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner 2017/S 217-451364 Aarhus Kommune Østjylland 11-11-2017 08-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 08 Dec 2017 23:59:00 GMT
EU-udbud Håndtering af containere 2017/S 217-451424 Provas — Haderslev Affald A/S Sydjylland 11-11-2017 15-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(21 dage tilbage)
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 15 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Indsamling af affald 2017/S 217-451430 Revas Midtjylland 11-11-2017 12-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 12 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af musikinstrumenter 2017/S 217-451438 DR Københavns omegn 11-11-2017 14-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 14 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 217-451508 DR DANMARK 11-11-2017 12-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 12 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Konsulenttjenesteydelser 2017/S 217-452054 Mariagerfjord Kommune Nordjylland 11-11-2017 06-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 06 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg 2017/S 217-452083 Aarhus Vand A/S Østjylland 11-11-2017 Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg 2017/S 217-452084 Aarhus Vand A/S Østjylland 11-11-2017 Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker 2017/S 217-452085 SK Varme A/S Vest- og Sydsjælland 11-11-2017 29-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 29 Nov 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Kabellægning med kabelskibe 2017/S 217-452246 Ørsted Wind Power A/S NEDERLAND 11-11-2017 Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Brandkøretøjer 2017/S 217-451224 Frederiksborg Brand og Redning Nordsjælland 11-11-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Drift af vaskeri 2017/S 217-451365 Region Sjælland Sjælland 11-11-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 23:59:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Forpagtning af café i Nørrebrohallen Københavns Kommune Byen København SMV venligt 10-11-2017 01-12-2017 kl. 12.00
(7 dage og 14.5 timer tilbage)
Fri, 10 Nov 2017 16:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion Energistyrelsen DANMARK SMV venligt 10-11-2017 27-11-2017 kl. 12.00
(3 dage og 14.5 timer tilbage)
Fri, 10 Nov 2017 16:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af pris og levetidskatalog Energistyrelsen DANMARK SMV venligt 10-11-2017 27-11-2017 kl. 12.00
(3 dage og 14.5 timer tilbage)
Fri, 10 Nov 2017 16:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af standardkontoplan/konteringsvejledning Energistyrelsen DANMARK SMV venligt 10-11-2017 27-11-2017 kl. 12.00
(3 dage og 14.5 timer tilbage)
Fri, 10 Nov 2017 16:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Re-advertisement: Open Procedure: Peer agency assistance for building investigative capacities of the National Anti-Corruption Bureau in Ukraine Udenrigsministeriet DANMARK SMV venligt 10-11-2017 01-12-2017 kl. 14.00
(7 dage og 16.5 timer tilbage)
Fri, 10 Nov 2017 15:25:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 14:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Udbud: Anskaffelse af et elektronisk låsesystem til Københavns Kommune Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administrationen Byen København 10-11-2017 24-11-2017 kl. 12.00
(0 dage og 14.5 timer tilbage)
Fri, 10 Nov 2017 15:21:17 GMT Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne 21 Seniorboliger i Hald Ege Boligselskabet Viborg DANMARK SMV venligt 10-11-2017 10-12-2017 kl. 12.00
(16 dage og 14.5 timer tilbage)
Fri, 10 Nov 2017 11:00:00 GMT Sun, 10 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg 2017/S 216-450351 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK, Midtjylland 10-11-2017 15-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(21 dage tilbage)
Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 15 Dec 2017 13:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Mariagerfjord Kommune - Ny daginstitution Hobro Nord Mariagerfjord Kommune DANMARK 09-11-2017 04-12-2017 kl. 12.00
(10 dage og 14.5 timer tilbage)
Thu, 09 Nov 2017 18:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Vinduespudsning i Toftegård og Toftegård Tag, Herlev Boligforeningen 3B Københavns omegn SMV venligt 09-11-2017 13-12-2017 kl. 12.00
(19 dage og 14.5 timer tilbage)
Thu, 09 Nov 2017 13:31:22 GMT Wed, 13 Dec 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Rengøring af trappeopgange i Toftegård og Toftegård Tag, Herlev Boligforeningen 3B Københavns omegn SMV venligt 09-11-2017 13-12-2017 kl. 12.00
(19 dage og 14.5 timer tilbage)
Thu, 09 Nov 2017 13:30:48 GMT Wed, 13 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 215-446121 Novafos A/S Københavns omegn 09-11-2017 08-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 08 Dec 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Affaldscontainere og -spande 2017/S 215-446355 Køge Kommune Østsjælland 09-11-2017 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Gaskromatografer 2017/S 215-446831 Aalborg Universitet DANMARK 09-11-2017 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 215-446832 Amgros I/S DANMARK 09-11-2017 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2017/S 215-446833 Region Syddanmark Syddanmark 09-11-2017 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Jobsøgningstjenester 2017/S 215-446979 Aarhus Kommune, Beskæftigelsesforvaltningen DANMARK, Østjylland 09-11-2017 29-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 29 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning vedrørende indkøb 2017/S 215-446984 Region Midtjylland Midtjylland 09-11-2017 07-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 215-446986 Region Hovedstaden Byen København 09-11-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring 2017/S 215-446983 Region Midtjylland Østjylland 09-11-2017 07-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Sække til pakning af varer 2017/S 215-446763 I/S Norfors Nordsjælland 09-11-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Udførelse af bygningsinstallationer 2017/S 214-444103 Ordrupgaard v/Slots- og Kulturstyrelsen Hovedstaden 08-11-2017 06-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 214-444247 Vejdirektoratet DANMARK 08-11-2017 Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Supercomputer 2017/S 214-444255 Danmarks Tekniske Universitet — DTU DANMARK, Sjælland 08-11-2017 Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Massespektrometer 2017/S 214-444341 SKAT DANMARK 08-11-2017 05-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 05 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Apparatur til endoskopi og endokirurgi 2017/S 214-444790 Region Hovedstaden Hovedstaden 08-11-2017 Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Jobsøgningstjenester 2017/S 214-444802 ODENSE KOMMUNE Fyn 08-11-2017 Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 214-444947 Domstolsstyrelsen DANMARK 08-11-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Turistinformation 2017/S 214-444960 Roskilde Kommune Østsjælland 08-11-2017 22-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 22 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Indsamling af affald 2017/S 214-444987 Køge Kommune Østsjælland 08-11-2017 15-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(21 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 15 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2017/S 214-444993 Danmarks Nationalbank Byen København 08-11-2017 07-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2017/S 214-445006 Vejdirektoratet Sjælland 08-11-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Køb og salg af fast ejendom 2017/S 214-445465 Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb Byen København 08-11-2017 Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Cateringvirksomhed 2017/S 214-445496 Indkøbssamarbejdet Sorø og Ringsted Kommuner Vest- og Sydsjælland 08-11-2017 05-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 05 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme 2017/S 214-445510 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus Østjylland 08-11-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Anlægsarbejde: regnvandsbassiner 2017/S 214-445513 VandCenter Syd as Fyn 08-11-2017 07-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2017/S 214-445810 Statens Serum Institut 08-11-2017 Leverandør er valgt Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2017/S 214-444995 Favrskov Kommune Østjylland 08-11-2017 07-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 07 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2017/S 214-444739 Tønder Kommune Sydjylland 08-11-2017 29-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 29 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr 2017/S 214-444368 Region Midtjylland Østjylland 08-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 214-445436 Region Syddanmark Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland 08-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 11:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Om- og tilbygning i Børnehuset Toppen, Støvring Rebild Kommune DANMARK SMV venligt 07-11-2017 27-11-2017 kl. 09.00
(3 dage og 11.5 timer tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 14:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 09:00:00 GMT
EU-udbud Oversættelse 2017/S 213-443249 Arbejdsmarkedets Tillægspension // CVR:43405810 DANMARK 07-11-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Røntgenapparatur 2017/S 213-441959 Medicoteknik, Region Syddanmark Syddanmark 07-11-2017 Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Sportsrekvisitter og -udstyr 2017/S 213-442018 Fællesindkøb Fyn på vegne af Nyborg Kommune, Langeland Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune Fyn 07-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Mikroskoper 2017/S 213-442561 Aalborg Universitet DANMARK, Nordjylland 07-11-2017 Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring 2017/S 213-442570 GREVE KOMMUNE Østsjælland 07-11-2017 Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2017/S 213-442634 Danske Lotteri Spil A/S Københavns omegn 07-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Redningstjenester 2017/S 213-442668 Fællesindkøb Fyn Syddanmark 07-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Forlystelsesvirksomhed 2017/S 213-443291 Slagelse Kommune Vest- og Sydsjælland 07-11-2017 Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Afholdelse af sprogkurser 2017/S 213-443307 Københavns Kommune Byen København 07-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerhedstjenester 2017/S 213-443327 Region Midtjylland Midtjylland 07-11-2017 05-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 05 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Eldistribution 2017/S 213-443539 A/S Storebælt Sjælland, Vest- og Sydsjælland, Fyn 07-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Kaffe, te og hermed beslægtede produkter 2017/S 213-443634 Danmarks Tekniske Universitet // CVR:30060946 DANMARK 07-11-2017 Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende) 2017/S 213-443752 Esbjerg Kommune Sydjylland 07-11-2017 Leverandør er valgt Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Ammunition 2017/S 213-443753 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse DANMARK 07-11-2017 Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2017/S 213-443755 Statens Serum Institut 07-11-2017 Leverandør er valgt Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2017/S 213-443254 SamAqua Syddanmark, Fyn 07-11-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2017/S 213-442474 Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb Hovedstaden 07-11-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Opkrævning af broafgifter 2017/S 213-442854 Fjordforbindelsen Frederikssund Nordsjælland 07-11-2017 13-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 13 Dec 2017 11:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 213-442780 Digitaliseringsstyrelsen DANMARK 07-11-2017 05-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 05 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Installation af elevator 2017/S 213-441804 Nyt Aalborg Universitetshospital Nordjylland 07-11-2017 05-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 05 Dec 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Nordagerskolen – Renovering af klassefløj Faaborg-Midtfyn Kommune DANMARK SMV venligt 06-11-2017 27-11-2017 kl. 11.00
(3 dage og 13.5 timer tilbage)
Mon, 06 Nov 2017 14:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 11:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 212-440025 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 04-11-2017 Sat, 04 Nov 2017 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Krisehjælpsordning Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet 03-11-2017 Fri, 03 Nov 2017 16:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Brinksikring 2017-2018 LINDØ port of ODENSE A/S // CVR:38437011 DANMARK SMV venligt 03-11-2017 04-12-2017 kl. 12.00
(10 dage og 14.5 timer tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 10:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S 211-437450 Boligforeningen ØsterBO A M B A Sydjylland 03-11-2017 13-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 13 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Pumper og kompressorer 2017/S 211-437633 Region Syddanmark Syddanmark 03-11-2017 Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Skure 2017/S 211-437634 Bygningsstyrelsen Fyn 03-11-2017 Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tryksager og beslægtede produkter 2017/S 211-437770 Esbjerg Kommune Midtjylland 03-11-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2017/S 211-437787 Rigspolitiet Sydjylland 03-11-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Elektriske husholdningsapparater til tilberedning af fødevarer 2017/S 211-437788 Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) Østjylland 03-11-2017 05-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 05 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Skilte og beslægtede produkter 2017/S 211-437810 Esbjerg Kommune Syddanmark 03-11-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Trykte bøger, brochurer og foldere 2017/S 211-437811 Esbjerg Kommune Syddanmark 03-11-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Diverse medicinske apparater og produkter 2017/S 211-438283 Region Sjælland Sjælland 03-11-2017 Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Databehandling 2017/S 211-438417 Vejdirektoratet Hovedstaden 03-11-2017 07-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 211-438428 Folketinget Byen København 03-11-2017 07-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 07 Dec 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 211-439063 Vejdirektoratet DANMARK 03-11-2017 Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerhedstjenester 2017/S 211-439086 Region Sjælland Vest- og Sydsjælland 03-11-2017 28-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Fjernvarme (indenbys) 2017/S 211-439109 Forsyning Helsingør A/S Østsjælland 03-11-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 11:00:00 GMT
EU-udbud Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer 2017/S 211-439240 Banedanmark Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Fyn, Sydjylland, Midtjylland, Nordjylland 03-11-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 2017/S 211-439492 Forsvarsministeriets Material- og Indkøbsstyrelse (FMI) DANMARK 03-11-2017 Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Rifler 2017/S 211-439496 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 03-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 211-439550 Vejle Kommune // CVR:29189900 Sydjylland 03-11-2017 06-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Wed, 06 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud El-busser 2017/S 211-439683 Busselskabet Aarhus Sporveje 03-11-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Vaskerimaskiner, rensemaskiner og tørremaskiner 2017/S 211-437721 Københavns Kommune Hovedstaden 03-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Vinduespudsning 2017/S 210-436840 ODENSE KOMMUNE Fyn 02-11-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 2017/S 210-436914 Randers Kommune DANMARK 02-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 11:00:00 GMT
EU-udbud Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme 2017/S 210-436935 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus Østjylland 02-11-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger 2017/S 210-437145 Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 02-11-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 210-435523 FREDERIKSBERG KOMMUNE Hovedstaden 02-11-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 05:00:00 GMT
EU-udbud Installation af maskiner og apparater til filtrering eller rensning af vand 2017/S 210-435531 Aalborg Renseanlæg Vest, Forbedring af bundfældningsegenskaber Nordjylland 02-11-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 210-435584 Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme Østsjælland 02-11-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Økonomi-informationssystemer 2017/S 210-436323 Aabenraa Kommune Sydjylland 02-11-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Om- og tilbygning af Årre Børnecenter Varde Kommune Syddanmark SMV venligt 01-11-2017 05-12-2017 kl. 12.00
(11 dage og 14.5 timer tilbage)
Wed, 01 Nov 2017 17:15:00 GMT Tue, 05 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Tolkning 2017/S 209-433394 Region Nordjylland Nordjylland 31-10-2017 28-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Murerarbejde 2017/S 209-433458 GREVE KOMMUNE Østsjælland 31-10-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger 2017/S 209-433459 GREVE KOMMUNE Østsjælland 31-10-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med personale og lønninger 2017/S 209-433460 Svendborg Kommune Fyn 31-10-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægning og belægning af gulve 2017/S 209-433461 GREVE KOMMUNE Østsjælland 31-10-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Glarmesterarbejde 2017/S 209-433462 GREVE KOMMUNE Østsjælland 31-10-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Tømrer- og snedkerarbejde 2017/S 209-433463 GREVE KOMMUNE Østsjælland 31-10-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Maler- og glarmesterarbejde 2017/S 209-433464 GREVE KOMMUNE Østsjælland 31-10-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Blikkenslagerarbejde 2017/S 209-433465 GREVE KOMMUNE Østsjælland 31-10-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Kloakeringsarbejder 2017/S 209-433466 GREVE KOMMUNE Østsjælland 31-10-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 2017/S 209-434755 DONG Energy A/S NEDERLAND 31-10-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 08:00:00 GMT
EU-udbud Maskininstallationer 2017/S 209-432408 Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb Hovedstaden 31-10-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Diverse ydertøj 2017/S 209-432500 Rigspolitiet DANMARK 31-10-2017 28-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 09:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Delivery Of Specialist Chemical Detektor Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (DALO) DANMARK SMV venligt 30-10-2017 30-11-2017 kl. 13.00
(6 dage og 15.5 timer tilbage)
Mon, 30 Oct 2017 11:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2017/S 208-431294 HERLEV KOMMUNE Københavns omegn 28-10-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud WAN 2017/S 208-429778 Lejre Kommune Østsjælland 28-10-2017 Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2017/S 208-429779 Region Syddanmark Syddanmark 28-10-2017 Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Affaldsspande og -kurve 2017/S 208-429830 FREDERIKSBERG KOMMUNE Hovedstaden 28-10-2017 28-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2017/S 208-429831 Region Sjælland DANMARK, Sjælland 28-10-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 08:00:00 GMT
EU-udbud Gasolier 2017/S 208-430015 MORSØ KOMMUNE Nordjylland 28-10-2017 28-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Gasolier 2017/S 208-430017 MORSØ KOMMUNE Nordjylland 28-10-2017 28-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Personbiler 2017/S 208-430034 Region Nordjylland Nordjylland 28-10-2017 28-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 208-430039 Amgros I/S DANMARK 28-10-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 208-430041 Amgros I/S DANMARK 28-10-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 208-430043 Amgros I/S DANMARK 28-10-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug 2017/S 208-430468 Region Hovedstaden Hovedstaden 28-10-2017 Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 208-430473 SKAT Byen København 28-10-2017 Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 208-430487 Digitaliseringsstyrelsen DANMARK 28-10-2017 Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing 2017/S 208-430571 ODENSE KOMMUNE Fyn 28-10-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Forsikring mod økonomisk tab 2017/S 208-430784 Finansiel Stabilitet DANMARK 28-10-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 22:00:00 GMT
EU-udbud Tømning af sivebrønde eller septiktanke 2017/S 208-430837 Kalundborg Renselanlæg A/S Vest- og Sydsjælland 28-10-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene 2017/S 208-430848 GREVE KOMMUNE Østsjælland 28-10-2017 30-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Drift af datanetværk 2017/S 208-430851 Favrskov Kommune Østjylland 28-10-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Indsamling af affald 2017/S 208-430860 Nomi4s i/s Vestjylland 28-10-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring af boliger, bygninger og vinduer 2017/S 208-430873 IT-Universitetet i København Byen København 28-10-2017 28-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Forsikringstjenester 2017/S 208-430876 Shared A/S Østjylland 28-10-2017 28-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Belysningsudstyr og elektriske lamper 2017/S 208-431322 Fonden Aarhus 2017 Vestjylland 28-10-2017 Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2017/S 208-431323 Frederikshavn Boligforening Nordjylland 28-10-2017 Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Drift af kantiner 2017/S 208-431361 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Byen København 28-10-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 208-431545 HVIDOVRE KOMMUNE Københavns omegn 28-10-2017 Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Affaldscontainere 2017/S 208-430445 Ringsted Kommune, Teknik- og Miljøcentret Vest- og Sydsjælland 28-10-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 11:00:00 GMT
EU-udbud Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2017/S 208-430037 Region Syddanmark Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland 28-10-2017 14-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 GMT Thu, 14 Dec 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 207-426836 Bygningsstyrelsen Østjylland 27-10-2017 Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 207-426981 Boligselskabet Nordsjælland DANMARK 27-10-2017 28-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Vejarbejder 2017/S 207-426989 Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Nordjylland 27-10-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Kontorartikler 2017/S 207-427191 Horsens Kommune Østjylland 27-10-2017 Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Massespektrometer 2017/S 207-427322 Lægemiddelstyrelsen Byen København 27-10-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Løfte- og håndteringsudstyr 2017/S 207-427438 Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest Vestjylland 27-10-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Hjælpemidler til ældre 2017/S 207-427441 Hjørring Kommune Nordjylland, Nordjylland 27-10-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Analyseapparatur 2017/S 207-427453 Region Sjælland Sjælland 27-10-2017 29-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT Wed, 29 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 207-427455 Amgros I/S DANMARK 27-10-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Fjernstyringsudstyr 2017/S 207-427827 Aalborg Universitet DANMARK 27-10-2017 Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Installationstjenester (undtagen programmel) 2017/S 207-428235 HOFOR A/S Københavns omegn, Sjælland 27-10-2017 29-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT Wed, 29 Nov 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2017/S 207-429290 Boligselskabet Strandparken Københavns omegn 27-10-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Lydtekniker 2017/S 207-428749 Fonden Aarhus 2017 Vestjylland 27-10-2017 Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 206-426097 Lejerbo (Administrationsorganisationen) Hovedstaden 26-10-2017 Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør 2017/S 206-424650 Esbjerg Kommune Syddanmark 26-10-2017 Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Hjælpemidler til ældre 2017/S 206-424758 Aarhus Kommune Østjylland 26-10-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Trykte rudekuverter 2017/S 206-424785 AARHUS UNIVERSITET DANMARK 26-10-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 11:00:00 GMT
EU-udbud Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør 2017/S 206-424789 Skive Kommune Midtjylland 26-10-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2017/S 206-425346 AARHUS UNIVERSITET DANMARK 26-10-2017 Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Vagttjenester 2017/S 206-425350 AARHUS UNIVERSITET Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland 26-10-2017 Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Evalueringsrådgivningstjenester 2017/S 206-425519 Socialstyrelsen DANMARK 26-10-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 206-425539 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen DANMARK 26-10-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Færgetransport 2017/S 206-426279 Trafikselskabet Movia Byen København 26-10-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 14:00:00 GMT
EU-udbud Binokulære kikkerter 2017/S 206-426543 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 26-10-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Rottebekæmpelse 2017/S 206-425474 TÅRNBY KOMMUNE Københavns omegn 26-10-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 206-425488 DR DANMARK 26-10-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 10:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Genudbud på Kontrakt om Evaluering af reformarbejde i Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd - Sekretariatet DANMARK SMV venligt 25-10-2017 04-12-2017 kl. 14.00
(10 dage og 16.5 timer tilbage)
Wed, 25 Oct 2017 14:51:21 GMT Mon, 04 Dec 2017 14:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne 17/14602 - Tilbudsindhentning på vask og leje af måtter Assens Kommune Fyn 25-10-2017 27-11-2017 kl. 12.00
(3 dage og 14.5 timer tilbage)
Wed, 25 Oct 2017 14:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Byggearbejde 2017/S 205-422271 Søllerød Almene Boligselskab Østsjælland 25-10-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Transport af slam 2017/S 205-423443 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Vest- og Sydsjælland 25-10-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 11:00:00 GMT
EU-udbud System- og supporttjenester 2017/S 205-423829 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse DANMARK 25-10-2017 Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Diverse medicinske apparater og produkter 2017/S 205-422710 Viborg Kommune (Tovholder) Midtjylland, Østjylland, Nordjylland 25-10-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 10:00:00 GMT
EU-udbud Indsamling af affald 2017/S 205-423195 RINGSTED KOMMUNE Vest- og Sydsjælland 25-10-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 11:00:00 GMT
EU-udbud Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S 205-423412 Danmarks Tekniske Universitet — DTU DANMARK 25-10-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Kørsel af deponiaffald Revas DANMARK SMV venligt 24-10-2017 24-11-2017 kl. 12.00
(0 dage og 14.5 timer tilbage)
Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2017/S 204-419907 Alboa afd. 35, Kalkærparken, Højbjerg Østjylland 24-10-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2017/S 204-420078 Domea Horsens, afd. 60/12 Østjylland 24-10-2017 Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Bankydelser 2017/S 204-421061 Ikast-Brande Kommune DANMARK 24-10-2017 15-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(21 dage tilbage)
Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 15 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2017/S 203-417900 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse DANMARK 21-10-2017 11-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Sat, 21 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 11 Dec 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Tryksager og beslægtede produkter 2017/S 203-417964 SKAT DANMARK 21-10-2017 19-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Sat, 21 Oct 2017 00:00:00 GMT Tue, 19 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Transformatorer 2017/S 203-418337 CTR I/S Københavns omegn 21-10-2017 Sat, 21 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 202-415794 Region Hovedstaden Hovedstaden 20-10-2017 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud CT-scannere 2017/S 202-415795 Region Hovedstaden Hovedstaden 20-10-2017 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Specialiseret personbefordring ad vej 2017/S 202-415806 Langeland kommune Fyn 20-10-2017 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom til andet end beboelsesformål 2017/S 202-415807 Bygningsstyrelsen DANMARK 20-10-2017 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Offentlig vejtransport 2017/S 202-416840 Sydtrafik Sydjylland 20-10-2017 18-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af militære luftfartøjer, missiler og rumfartøjer 2017/S 202-417224 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) DANMARK 20-10-2017 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne 17032602 - Ekstern rådgivning vedrørende moms og afgifter 2018 Region Hovedstaden Hovedstaden 19-10-2017 24-11-2017 kl. 12.00
(0 dage og 14.5 timer tilbage)
Thu, 19 Oct 2017 13:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Pyroteknisk virksomhed 2017/S 201-414281 Fonden Aarhus 2017 Østjylland 19-10-2017 Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Maskiner til løftning, håndtering, lastning eller losning 2017/S 201-413115 Vestforbrænding Sjælland 19-10-2017 31-12-2022
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1863 dage tilbage)
Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 GMT Sat, 31 Dec 2022 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 201-413595 Amgros I/S DANMARK 19-10-2017 Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger 2017/S 201-413713 Vestforbrænding Nordsjælland 19-10-2017 31-12-2022
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1863 dage tilbage)
Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 GMT Sat, 31 Dec 2022 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 201-414236 Digitaliseringsstyrelsen DANMARK 19-10-2017 Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 200-411526 Medicoteknik, Region Syddanmark Sydjylland 18-10-2017 Wed, 18 Oct 2017 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Adgangskontrol (ADK) Faaborg-Midtfyn Kommune Fyn 17-10-2017 08-12-2017 kl. 12.00
(14 dage og 14.5 timer tilbage)
Tue, 17 Oct 2017 13:35:00 GMT Fri, 08 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Bomber 2017/S 199-410467 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) DANMARK 17-10-2017 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Brandkøretøjer 2017/S 199-409152 Frederiksborg Brand og Redning Nordsjælland 17-10-2017 27-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2017/S 199-409453 Aalborg Universitet DANMARK 17-10-2017 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 199-409465 Digitaliseringsstyrelsen DANMARK 17-10-2017 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tryksager og beslægtede produkter 2017/S 199-408908 Esbjerg Kommune Syddanmark, Midtjylland 17-10-2017 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Diverse tryksager 2017/S 199-408909 Esbjerg Kommune Syddanmark, Midtjylland 17-10-2017 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Skilte og beslægtede produkter 2017/S 199-408910 Esbjerg Kommune Syddanmark 17-10-2017 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 199-409114 Amgros I/S DANMARK 17-10-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2017/S 198-407243 Danmarks Tekniske Universitet // CVR:30060946 DANMARK 14-10-2017 Sat, 14 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Redningstjenester 2017/S 198-407249 Fællesindkøb Fyn Fyn 14-10-2017 Sat, 14 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tolkning 2017/S 198-407478 HVIDOVRE KOMMUNE Københavns omegn 14-10-2017 24-11-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Sat, 14 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed 2017/S 198-407479 Region Sjælland Sjælland 14-10-2017 01-12-2023
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2198 dage tilbage)
Sat, 14 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2023 12:00:00 GMT
EU-udbud Cykler 2017/S 198-406625 Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Østjylland 14-10-2017 Sat, 14 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Røntgenapparatur 2017/S 198-406626 Region Nordjylland Nordjylland 14-10-2017 Sat, 14 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 198-407964 Energistyrelsen DANMARK 14-10-2017 Sat, 14 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Forbindsstoffer 2017/S 197-404314 Region Sjælland Sjælland 13-10-2017 Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 197-404899 Københavns Universitet // CVR:29979812 Hovedstaden 13-10-2017 Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere 2017/S 197-404900 Forsvarets Materieltjeneste Not specified 13-10-2017 Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Vejledning og rådgivning 2017/S 197-405677 Socialstyrelsen — VISO DANMARK, DANMARK 13-10-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Mikroskoper 2017/S 196-402768 Aalborg Universitet DANMARK, Nordjylland 12-10-2017 Thu, 12 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje 2017/S 195-399739 Vejdirektoratet Østjylland 11-10-2017 05-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMT Tue, 05 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 195-399894 Region Hovedstaden Hovedstaden 11-10-2017 Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 195-400132 Amgros I/S DANMARK 11-10-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 195-400135 Amgros I/S DANMARK 11-10-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud CT-scannere 2017/S 195-400491 Region Hovedstaden Hovedstaden 11-10-2017 Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2017/S 195-400504 Miljøstyrelsen DANMARK 11-10-2017 Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling 2017/S 195-400508 Miljøstyrelsen DANMARK 11-10-2017 Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2017/S 195-400509 Miljøstyrelsen DANMARK 11-10-2017 Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2017/S 195-400511 Miljøstyrelsen DANMARK 11-10-2017 Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S 194-397382 H. Skjøde Knudsen A/S Fyn 10-10-2017 Tue, 10 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser inden for fysioterapi 2017/S 194-399341 Mariagerfjord Kommune Nordjylland 10-10-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Tue, 10 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Kassevogne 2017/S 194-398838 Fors A/S Sjælland 10-10-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Tue, 10 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr 2017/S 193-395398 Region Syddanmark Syddanmark 07-10-2017 Sat, 07 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Kuvøser 2017/S 193-395958 Region Hovedstaden Hovedstaden 07-10-2017 Sat, 07 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 193-396702 Holbæk Kommune Vest- og Sydsjælland 07-10-2017 Sat, 07 Oct 2017 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne - Levering af internationale rekrutteringstjenester. Region Midtjylland DANMARK 06-10-2017 01-12-2017 kl. 12.00
(7 dage og 14.5 timer tilbage)
Fri, 06 Oct 2017 13:30:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Numerisk styrede maskiner til bearbejdning af metal 2017/S 192-393515 Danmarks Tekniske Universitet/Technical University of Denmark Københavns omegn 06-10-2017 Fri, 06 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Isrydning 2017/S 192-393535 Vejdirektoratet DANMARK 06-10-2017 Fri, 06 Oct 2017 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Langsomtgående neddeler Nomi4s i/s 05-10-2017 Thu, 05 Oct 2017 08:00:00 GMT
Indkøbsplaner Læssemaskine Nomi4s i/s 05-10-2017 Thu, 05 Oct 2017 08:00:00 GMT
EU-udbud Apparatur til elektrocardiografi 2017/S 191-390736 Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb Hovedstaden 05-10-2017 Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Opkrævning af broafgifter 2017/S 191-391224 Fjordforbindelsen Frederikssund Hovedstaden 05-10-2017 Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Ubemandede undervandsfartøjer 2017/S 191-392257 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse DANMARK 05-10-2017 Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Industrirobotter 2017/S 190-389065 Statens Serum Institut Byen København 04-10-2017 Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Rengøringsmidler 2017/S 190-388509 Esbjerg Kommune Fyn, Sydjylland, Midtjylland, Vestjylland, Nordjylland 04-10-2017 01-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 GMT Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT
Indkøbsplaner Markedskendskab - konsulentydelse som rengøringscontroller Fredensborg Kommune 03-10-2017 Tue, 03 Oct 2017 12:46:58 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 189-386935 Arbejdsmarkedets Tillægspension // CVR:43405810 DANMARK 03-10-2017 Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne 2017/S 189-387599 Region Syddanmark Syddanmark, Sydjylland 03-10-2017 Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Gasrørledninger 2017/S 188-385714 Energinet DANMARK 30-09-2017 Sat, 30 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Maskiner og apparatur til prøvning og måling 2017/S 187-382814 Københavns Universitet // CVR:29979812 Hovedstaden 29-09-2017 Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 187-382815 AARHUS UNIVERSITET DANMARK 29-09-2017 Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Scannere 2017/S 187-382817 Københavns Universitet // CVR:29979812 Hovedstaden 29-09-2017 Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Geologiske og geofysiske instrumenter 2017/S 187-382818 Københavns Universitet // CVR:29979812 Hovedstaden 29-09-2017 Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 187-382819 Københavns Universitet // CVR:29979812 Hovedstaden 29-09-2017 Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Molekylmikroskoper 2017/S 187-382824 Region Hovedstaden Oslo og Akershus 29-09-2017 Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2017/S 186-380814 HELSINGØR KOMMUNE // CVR:64502018 DANMARK 28-09-2017 Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske procedure- og samlepakker 2017/S 186-380396 Region Syddanmark Syddanmark 28-09-2017 Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud CT-scannere 2017/S 186-380861 Region Midtjylland DANMARK, DANMARK 28-09-2017 Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Mammografi-apparatur 2017/S 186-380862 Medicoteknik, Region Syddanmark Syddanmark 28-09-2017 Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2017/S 186-380871 Horsens Kommune Midtjylland 28-09-2017 Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Frugt, grøntsager og lignende produkter 2017/S 186-380875 Fredensborg Kommune Nordsjælland 28-09-2017 Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Polymerer af acryl i primær form 2017/S 186-380819 SamAqua Fyn 28-09-2017 21-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 GMT Thu, 21 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Opførelse af pavilloner 2017/S 185-378467 Aarhus Kommune Midtjylland 27-09-2017 Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Vejrstationer 2017/S 185-378995 Aalborg Universitet DANMARK, Nordjylland 27-09-2017 Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 185-378996 Region Sjælland DANMARK, DANMARK, Sjælland, Vest- og Sydsjælland 27-09-2017 Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 185-378997 Amgros I/S DANMARK 27-09-2017 Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Militære luftfartøjer, missiler og rumfartøjer 2017/S 185-379990 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse DANMARK 27-09-2017 Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S 184-376360 H. Skjøde Knudsen A/S Fyn 26-09-2017 Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 184-377006 Region Nordjylland Nordjylland 26-09-2017 Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 184-377007 Amgros I/S DANMARK 26-09-2017 Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Vinduespudsning 2017/S 184-377129 Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen Byen København 26-09-2017 04-12-2017
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 GMT Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT
EU-udbud Betonvarer 2017/S 182-372618 I/S Vestforbrænding Københavns omegn 22-09-2017 Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2017/S 182-372626 ODENSE KOMMUNE Fyn 22-09-2017 Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Persontransport, ikke rutekørsel 2017/S 182-372627 Esbjerg Kommune Syddanmark 22-09-2017 Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2017/S 182-373376 Sundhedsstyrelsen Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland 22-09-2017 Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr 2017/S 182-371959 Aarhus Kommune, Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Østjylland 22-09-2017 Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Markedsdialog - udbud af urologiprodukter, 2017, fællesudbud IN Egedal kommune 21-09-2017 Thu, 21 Sep 2017 16:06:17 GMT
EU-udbud Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2017/S 181-370265 SKAT DANMARK 21-09-2017 19-01-2018
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(56 dage tilbage)
Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 GMT Fri, 19 Jan 2018 10:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr 2017/S 181-370518 Region Syddanmark Syddanmark 21-09-2017 Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S 181-371211 Region Midtjylland DANMARK 21-09-2017 Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S 181-371210 Region Midtjylland DANMARK 21-09-2017 Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 179-365998 Region Hovedstaden Hovedstaden 19-09-2017 Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet 2017/S 179-367175 Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb Byen København 19-09-2017 Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Betatællere 2017/S 177-362378 Københavns Universitet // CVR:29979812 Byen København 15-09-2017 Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Tolkning 2017/S 177-362398 Region Syddanmark Syddanmark 15-09-2017 Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Hjælpemidler til ældre 2017/S 176-360397 Hjælpemiddelcentret, Københavns Kommune DANMARK 14-09-2017 Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Hjælpemidler til ældre 2017/S 176-360398 Hjælpemiddelcentret, Københavns Kommune DANMARK 14-09-2017 Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Implementering af programmel 2017/S 176-360400 Slagelse Kommune Vest- og Sydsjælland 14-09-2017 Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Transport af slam 2017/S 176-360920 Aalborg Kloak A/S Nordjylland 14-09-2017 Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Personlig udrustning og støtteudstyr 2017/S 176-361429 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) DANMARK 14-09-2017 Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Vedligeholdelse af trafikfyr 2017/S 175-358470 BALLERUP KOMMUNE Nordsjælland 13-09-2017 Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Udvikling af programmel til beregnings- eller prognoseformål 2017/S 175-358471 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab Hovedstaden 13-09-2017 Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Byggeledelse 2017/S 174-355803 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Københavns omegn 12-09-2017 Tue, 12 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Flyredningstjenester 2017/S 174-356347 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations EXTRA-REGIO NUTS 1 (DKZ) 12-09-2017 Tue, 12 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 172-351844 Billund Boligforening Sydjylland 08-09-2017 Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 172-351845 Billund Kommune Sydjylland 08-09-2017 Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2017/S 172-351864 Esbjerg Kommune Syddanmark 08-09-2017 Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud MR-skanner 2017/S 172-352325 AARHUS UNIVERSITET DANMARK 08-09-2017 Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 172-352326 Amgros I/S DANMARK 08-09-2017 Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Vedligeholdelse af arealer 2017/S 172-353132 Eniig Forsyning A/S Midtjylland, Nordjylland 08-09-2017 Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 172-351842 Lejerbo Næstved Vest- og Sydsjælland 08-09-2017 Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Opførelse af lagerbygninger 2017/S 172-351814 Slots- og Kulturstyrelsen Nordsjælland 08-09-2017 Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerhedstjenester 2017/S 171-350483 Region Sjælland Sjælland 07-09-2017 Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 169-347665 Energinet.dk Sydjylland 05-09-2017 Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2017/S 169-346578 Københavns Kommune Byen København 05-09-2017 Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Forsorg for børn og unge 2017/S 169-347494 Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb Byen København 05-09-2017 Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 169-347544 Danmarks Nationalbank Byen København, Sjælland 05-09-2017 Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2017/S 167-343691 Aalborg Universitet Nordjylland 01-09-2017 Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Maskiner til bygge- og anlægsvirksomhed 2017/S 167-343693 Danmarks Tekniske Universitet // CVR:30060946 DANMARK 01-09-2017 Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Kompressorer 2017/S 167-344381 Energinet.dk Sjælland 01-09-2017 Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske respirationsapparater 2017/S 167-343232 Region Midtjylland Midtjylland 01-09-2017 Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Maskiner til bearbejdning af plast 2017/S 166-341732 Københavns Universitet // CVR:29979812 Byen København 31-08-2017 Thu, 31 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 166-342793 Aalborg Kommune, Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen, Jobcenter Aalborg 31-08-2017 Leverandør er valgt Thu, 31 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Specialiseret personbefordring ad vej 2017/S 165-339896 Aarhus Kommune Østjylland 30-08-2017 Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerhedstjenester 2017/S 165-340465 Fonden Aarhus 2017 Vestjylland 30-08-2017 Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Wan-tjenester 2017/S 165-340416 Danmarks Tekniske Universitet — DTU DANMARK 30-08-2017 11-09-2035
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6500 dage tilbage)
Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 GMT Tue, 11 Sep 2035 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 161-332335 Amgros I/S DANMARK 24-08-2017 Thu, 24 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2017/S 161-333405 Kalundborg Gymnasium 24-08-2017 Leverandør er valgt Thu, 24 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Hæmostatika 2017/S 160-329891 Region Nordjylland Nordjylland 23-08-2017 Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2017/S 160-330380 Digitaliseringsstyrelsen Hovedstaden 23-08-2017 Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr 2017/S 160-331219 Banedanmark Hovedstaden 23-08-2017 Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Supercomputer 2017/S 159-328325 Danmarks Tekniske Universitet — DTU DANMARK, Sjælland 22-08-2017 Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Certificeringsvirksomhed 2017/S 159-329537 DONG Energy A/S 22-08-2017 Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Indkøbsplan 2017 Transportministeriet 21-08-2017 Mon, 21 Aug 2017 13:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerhedstjenester 2017/S 158-327675 Fonden Aarhus 2017 Østjylland 19-08-2017 Sat, 19 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Anæstesi og genoplivning 2017/S 157-324985 Region Syddanmark Syddanmark 18-08-2017 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Røntgenapparatur 2017/S 157-324989 Medicoteknik, Region Syddanmark Syddanmark 18-08-2017 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2017/S 157-325460 Amgros I/S DANMARK 18-08-2017 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 157-325461 Medicoteknik, Region Syddanmark Fyn 18-08-2017 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerhedstjenester 2017/S 157-326017 Aarhus 2017 Foundation DANMARK, Vestjylland, Østjylland 18-08-2017 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2017/S 156-323766 AARHUS UNIVERSITET DANMARK 17-08-2017 Thu, 17 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Vagttjenester 2017/S 156-323777 Indkøbsfællesskabet IFIRS DANMARK 17-08-2017 Thu, 17 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger 2017/S 156-324400 Intrusion protection for containerized solutions and platforms DANMARK 17-08-2017 Thu, 17 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Renovationsvogne med komprimering 2017/S 155-321449 Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Nordjylland, Nordjylland 16-08-2017 Wed, 16 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Rengøringsmidler 2017/S 155-321451 Esbjerg Kommune Syddanmark, Fyn, Midtjylland, Nordjylland 16-08-2017 Wed, 16 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Kemikalier til vandbehandling 2017/S 155-321453 Esbjerg Kommune Syddanmark, Fyn, Midtjylland, Vestjylland, Nordjylland 16-08-2017 Wed, 16 Aug 2017 00:00:00 GMT
EU-udbud Udbyder af e-posttjenester 2017/S 155-322478 Ringkøbing-Skjern Kommune Vestjylland 16-08-2017 Wed, 16 Aug 2017 00:00:00 GMT